Mateřská škola Zdravíčko Vendolí (https://www.mszdravickovendoli.cz/)

Aktuality

Řadit dle: názvu | data Nejnovější | standardně
1 2 3 4 5 6 7

Show se zvířátky

Milí rodiče,

po vzájemné dohodě na třídních schůzkách se zítra 28.2.2023 uskuteční program s cvičenými pejsky a opicí Žofkou. Program bude začínat v 9:00 v naší MŠ. Proto prosíme přivézt děti do MŠ včas, děkujeme.

Setkání se spisovatelkou dětských knih

V naší MŠ proběhne beseda s autorkou dětských knih J.Vítovou. A to ve středu 22.3. od 9:00

během besedy budou děti pracovat s několika knihami, budou tak rozvíjeny jejich komunikační dovednosti se zaměřením na rozšíření slovní zásoby. S dětmi budeme pracovat s knížkami Kamarádi z lesa aneb lež má krátké nohy a Kamarádi z lesa aneb s chutí do toho, půl je hotovo (mezi děti bude rozděleno vždy 10 knih), seznámí se s savci našich lesů. Vysvětlíme si přísloví, která se objeví v názvu každého dílu a představíme si hlavní hrdiny. Společně se pokusíme porozumět obsahu čtené ukázky, také se naučíme přiřadit spávnou stopu k danému zvířeti (zajíc, divoké prase, ježek a liška). Vše se úměrné dětem z MŠ.

Na závěr si představíme novou knížku Kocourek Uhlík a tajemná vrata. ze které si budeme číst a povídat si, o čem jsme četli...

Děti se naučí s knihami pracovat ve dvojici, barevné záložky pomohou s orientací v knihźe, měly by si vzájemně pomáhat.

Velikonoční tvoření v muzeu ve Svitavách

Ve čtvrtek 30.března 2023 navštívíme Muzeum ve Svitavách, kde na nás čeká program s velikonoční tématikou a velikonočním tvořením. Odjedeme zvláštním autobusem v 7.45 hod. od MŠ a vrátíme se po 10.30 hod. linkovým autobusem. Vstupné pro děti 40 Kč. Svačinu se vezmeme s sebou. Přijďte do MŠ včas.

Fotografování v MŠ

V letošním roce opět proběhne fotografování dětí v MŠ. Společně s rodiči byla na třídní schůzce vybrána varianta sada Květy a pro předškoláky Dvojportrét v rámečku, součástí bude i společné foto dětí. Je možné vyfotografovat i mladší sourozence.

Napište svůj zájem na seznam, který se nachází nahoře v budově MŠ na informační tabuli (před třídou Žluťásků).

Fotograf k nám přijede v pátek 14.dubna 2023 v 8:00. Je třeba přivézt děti včas, začínat budeme společným fotografováním.

V případě, že nechcete aby bylo Vaše dítě foceno, nahlaste to prosím předem učitelce. 

Dětské masopustní veselí

Masopustní průvod se uskuteční tento čtvrtek 20.4.2023 od 9.15 hod 

Nachystejte, prosím, dětem masky, které si navléknou na oblečení. Dejte je do igelitové tašky a tu, prosím, podepište a doneste co nejdříve do MŠ. Půjdeme směrem na dolní Vendolí k OÚ.

Masky se krátkým programem předvedou před mateřskou školou asi v 9.15 hod. Tato informace je pro rodiče z opačného konce a pro dojíždějící. S připraveným programem děti projdou po vesnici a uvítají společně jaro. Uvítáme i Vaši účast na této akci dle Vašich možností. Děkujeme za spolupráci.

Projektový den - Postavím si domeček

V rámci tématu ŠVP Postavím si domeček proběhne projektový den ve Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké Mýto.

V pátek 21.4.2023 bude odjezd od MŠ v 7.30 hod. Pojedou nejstarší děti z MŠ (seznam dětí je dole v MŠ na informační tabuli).

Odjezd z Vysokého Mýta v 10.45, vrátíme se na oběd.

Program: Děti budou pracovat se dřevem pod dohledem učitelek, pracovat budou společně se studenty stavební školy, seznámí se s různými stroji a nástroji. Bezpečnost zajištěna.

Svačinu si vezmeme s sebou. Děti mohou mít batůžek s pitím.

Den matek v sokolovně

Prosíme všechny rodiče, aby přivedli své děti na oslavu Dne matek, která se uskuteční v sobotu 13. května 2023 v sokolovně ve Vendolí. Děti zde vystoupí se svým programem v úvodu odpoledne. Sraz dětí v sokolovně v 15.45 hod. Děti na místě oblékneme do společných triček. Počítáme s účastí všech dětí, zejména bez starších se neobejdeme při programu. Pro děti bude zajištěno malé občerstvení.

Děkujeme za spolupráci

Návštěva dopravního hřiště

Ve čtvrtek 8.6.2023 jedeme s nejstaršími dětmi na dopravní hřiště ve Svitavách.

Vyjíždíme v 8:00 hod. speciální dopravou od MŠ.

S sebou prosíme přilbu a batůžek s pláštěnkou, malé pití. Na sebe sportovní oblečení a vhodnou obuv. Svačinu bereme z MŠ.

Zpět do MŠ se vracíme hromadnou dopravou na oběd.

Vycházka na střelnici

Milí rodiče,

v pondělí 12. června, po dopolední svačině, navštívíme s dětmi střelnici ve Vendolí. Pro děti budou připraveny zábavné sportovní aktivity jako například střelba z kuše nebo střelba vzduchovkou, apod.

Prosíme Vás, dejte dětem sportovní oblečení a vhodnou obuv.

Děkujeme, učitelky MŠ Zdravíčko

1 2 3 4 5 6 7