Mateřská škola Zdravíčko Vendolí (https://www.mszdravickovendoli.cz/)

Sportujeme celý rok v MŠ Zdravíčko Vendolí

Víme, že pohyb a sportování má dobrý vliv na naše zdraví, proto jej často
zařazujeme do svého programu. Kromě každodenního cvičení, pohybových her,
vycházek a výletů si často dopřáváme i realizaci základů sportů, a to jak
zimních, tak letních. Mezi nejoblíbenější patří jízda zručnosti na dětských
dopravních prostředcích, základy atletických disciplín, hokejbal, plavání a také
lyžování. V letošním roce se opět podařilo vytvořit skupinku dětí, které měly
zájem o lyžování.

Je pro nás velice potěšující, že první den se děti se
s technikou lyžování pouze seznamovaly a již v pátek již všichni s nadšením
sjížděly dětskou sjezdovku na dětském karnevale. Určitě to ocenili i rodiče, kteří
se přijeli na své děti podívat. Byl to pro děti týden, na který nezapomenou a
který rozšířil jejich možnosti sportování. V únoru dále čeká na všechny děti kurz
plavání, na který se všichni těšíme.
Prevence úrazů a poskytování I.pomoci
V souvislosti se sportováním se naše děti učily rozpoznávat nebezpečí, které
jim hrozí při sportování, ale i v běžném životě. Seznamovaly se s různými druhy
úrazů, způsoby ošetření zranění, ale i prevencí jejich vzniku. Tomu předcházelo
poznávání svého těla, jeho fungování a mapování, poznávání obsahu lékárničky.
Nejzábavnější částí bylo vzájemné poskytování I.pomoci. Děti byly vedeny
k tomu, aby o daném tématu přemýšlely a své tělo před nebezpečím chránily.

«