Mateřská škola Zdravíčko Vendolí (https://www.mszdravickovendoli.cz/)

Kontakty

Mateřská škola Zdravíčko, okr. Svitavy
Vendolí 135, 569 14

V budově MŠ se nachází:
mateřská škola
školní jídelna

Zřizovatel školy:
Obec Vendolí
Vendolí 103, 569 14

Ředitelka školy:
Mgr. Ivana Čermáková

Kontakty:
461 545 593
kontakt s rodiči dětí: info.msvendoli@seznam.cz
mszdravickovendoli@seznam.cz

Počet pedagogických pracovníků: 5

Počet nepedagogických pracovníků: 1

Počet provozních pracovníků: 4

Počet tříd: 2 heterogenní třídy

Počet dětí: 45 zapsaných dětí

Mateřská škola Zdravíčko Vendolí vznikla od 1.1.2008 jako samostatný právní subjekt. V roce 2016 provedla škola autoevaluaci a vypracováním nového školního kurikula podporujícího zdraví na další tři roky MŠ obhájila své zařazení do sítě MŠPZ z roku 2007. V roce 2009 se naše škola stala pilotní školou při ověřování nástroje evaluace v praxi – Suky MŠ, které se týkají zjišťování výsledků vzdělávání dětí. Po shromáždění všech potřebných informací proběhla v MŠ v roce 2022 další autoevaluace, na jejímž základě bylo vypracováno nové školní kurikulum "Postavím si domeček" na období 2022 – 2025.

Kde nás najdete

Naše MŠ leží v malebné vesničce Vendolí, která je vzdálena 5 km od Svitav. Její délka čítá 7 km a mateřská škola je umístěna v jejím středu, na mírném svahu, v blízkosti základní školy. Patří k ní školní zahrada, která je umístěna před MŠ a těsně sousedí se zahradou ZŠ.
Jednopatrová budova byla postavena v minulém století, několikrát již byla rekonstruována.   

Poprvé v roce 1976, kdy byla rozšířena z jednotřídní na dvoutřídní. V roce 2013 došlo k výměně oken a zateplení celé budovy. Součástí projektu byla i nová barevná fasáda se sluníčky, která podpořila přitažlivý a radostný pohled na budovu. Ve stejném období byla zbudovaná v budově šatna pro děti a sušárna, která vznikla z bývalé uhelny.

V budově je i školní jídelna, kde se stravují děti nejen z mateřské školy, ale i žáci ze základní školy. Počet strávníků ZŠ má stoupající tendenci, což bylo nutné zohlednit v organizaci a vnitřním řádu školní jídelny. V současné době je připraven projekt na rekonstrukci a moderní vybavení školní jídelny, s realizací je počítáno v nejbližší době.

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a zařízením. První třída je menší, svým prostorem však plně vyhovuje počtu dětí ve třídě. Kromě koutku výtvarného, hudebního, a počítačového, je zde umístěn koutek relaxační – bazének s míčky. Druhá třída je prostornější, umožňuje větší rozptyl dětí při činnostech a hrách. Je vybavena pro rozmanité činnosti dětí, děti využívají závěsnou houpačku, ribstole, dřevěný obchod s vybavením. Obě třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami a pomůckami, postupně je doplňován nábytek odpovídající heterogennímu uspořádání tříd – stolky s nastavitelnou výškou, různě vysoké židličky.

Mateřská škola  poskytuje individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami zvýšenou logopedickou péči dětem s vadami řeči. Pověřené učitelky zpracovávají IVP, které jsou východiskem pro naší práci, úzce spolupracujeme s PPP Svitavy, SPC  Polička, SPC Moravská Třebová. V MŠ pracuje dle aktuální potřeby asistent pedagoga a speciální pedagog – logoped. Využíváme i školního asistenta pro rozvoj dětí ohrožené školní neúspěšností.

Maminky na mateřské dovolené mohou se svými dětmi navštěvovat v MŠ Klub Benjamínek v rámci adaptačního pobytu – a to pravidelně jednou týdně. Účastní se akcí pořádané mateřskou školou, výletů apod.
 

 

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Předmět zprávy:
Text zprávy:
CAPTCHA Image