Mateřská škola Zdravíčko Vendolí (https://www.mszdravickovendoli.cz/)

Školní stravování

Jídelníček z minulého týdne 17.6.-21.6.2024

Jídelníček na tento týden 24.6.-28.6.2024

Vyúčtování stravného bude provedeno běžně v měsíci červenci 2024 poukázáním přeplatků na bankovní účet platících.