Mateřská škola Zdravíčko Vendolí (https://www.mszdravickovendoli.cz/)

Školní stravování

Jídelníček na minulý týden 20.5.-24.5.2024

Jídelníček na tento týden 27.5.-31.5.2024

Vyúčtování stravného bude provedeno běžně v měsíci červenci 2024 poukázáním přeplatků na bankovní účet platících.