Mateřská škola Zdravíčko Vendolí (https://www.mszdravickovendoli.cz/)

Fotografování v MŠ

V letošním roce opět proběhne fotografování dětí v naší MŠ. Nabídka této služby je podobná jako v roce předcházejícím. Společně s rodiči byla na třídní schůzce vybrána varianta Veselé barvičky, součástí bude i společné foto dětí - viz ukázky fotografií a ceny přiloženy. 

Napište svůj zájem na seznam v MŠ na informační tabuli v patře (před třídou Žluťásků). Je možné vyfotografovat i mladší sourozence.

Fotograf k nám přijede v úterý 16. dubna 2024 v 8.00 hod. Je třeba přivézt děti včas, začínat budeme společným fotografováním. 

V případě, že nechcete, aby bylo Vaše dítě fotografováno, nahlaste to prosím předem učitelce. Věříme však, že budete spokojeni. Z poskytnutých fotografií bychom chtěli vytvořit tablo pro naše budoucí školáky.

«