Mateřská škola Zdravíčko Vendolí (https://www.mszdravickovendoli.cz/)

Vánoční besídka s jarmarkem a rozsvěcením vánočního stromku

Mateřská škola Zdravíčko Vendolí zve děti a rodiče na Vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního stromu u MŠ

Akce se bude konat ve středu 13.12.2023 v mateřské škole od 15.00 hod

Program: vánoční program ve třídách po celý den bez přítomnosti rodičů:

  • vánoční tvoření, zpívání
  • lidové vánoční zvyky
    • vánoční občerstvení 
    • Ježíšek v MŠ

od 15.00 hod. Rozsvěcení vánočního stromu s rodiči:

  • vánoční výstava z prací dětí
  • vánoční Jarmark
  • vyhodnocení projektu Mladý ekolog

Těšíme se na radostné vánoční odpoledne.

«